•                                                          .

Ева и Новата Ева: представата за жената в християнския мироглед и в християнския културен стереотип