•                                                          .

Идеологически подходи към фигурата и творчеството на Христо Ботев