•                                                          .

КУЛТУРАТА НА РЕНЕСАНСА А) ПРЕХОДЪТ ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕ КЪМ РЕНЕСАНС