•                                                          .

ОРАТОРСКАТА ПРОЗА В СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА