•                                                          .

ОСНОВНИ НАЧИНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА ВЪРХУ ЧОВЕКА И НЕГОВИТЕ ОБЩНОСТИ