•                                                          .

РОЛЯТА НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ СВЯТ