•                                                          .

РОМАНЪТ В РЕНЕСАНСОВАТА КУЛТУРА А) ИСПАНСКИЯТ РЕНЕСАНС И РАЗВИТИЕТО НА РОМАНА