•                                                          .

ТЕАТЪРЪТ В РЕНЕСАНСОВАТА КУЛТУРА А) РЕНЕСАНСЪТ В АНГЛИЯ И РАЗВИТИЕТО НА ТЕАТЪРА