•                                                          .

Осъзнаване на смисъла и структурата на текста