•                                                          .

Описание на обстановка и пейзаж с цел ориентация