•                                                          .

Описание на пейзаж в художествен текст