•                                                          .

Описание на повтарящи се процеси