•                                                          .

Описание на предметна обстановка в художествен текст