•                                                          .

Описание на човек