•                                                          .

Отговор на литературен въпрос върху проблем от текста