•                                                          .

Разказ по зададени опори – тема, начало или край