•                                                          .

Характеристика на литературен герой