•                                                          .

Въздействие на литературата