•                                                          .

Комуникативна структура на текста