•                                                          .

Основен модел на действието