•                                                          .

По място в повествованието