•                                                          .

По отношение на автора към героя