•                                                          .

По участие в комуникацията