•                                                          .

Прилагане на прочетеното в практиката