•                                                          .

Събитие и мотив