•                                                          .

Човек, общност, общество