•                                                          .

Основни теми – произведенията към всяка тема 5 клас